CHO THUÊ TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO

Tại đây cho thuê tkqc uy tín

 1. Cho thuê tk mang về tự chạy (Hỗ trợ lên camp và tối ưu nếu cần)
 2. Chạy quảng cáo các lĩnh vực cạnh tranh cao, app, game, vận tải, điện máy… (Không nhận vpcs)
 3. Quảng cáo lên ổn định. Quý khách có thể theo dõi trực tiếp
 4. Chạy quảng cáo linh hoạt: Quý khách có thể chủ động ngân sách, từ khóa, giá thầu, vị trí
 5. Thuê tài khoản phí dịch vụ thấp

Bảng giá thuê tài khoản và mức phí dịch vụ

 • Ngân sách 10 – 20tr/ tháng  — Phí dịch vụ 15%
 • Ngân sách 20 – 50tr/ tháng  — Phí dịch vụ 10%
 • Ngân sách từ 50 – 100tr/ tháng —- Phí dịch vụ 7%
 • Ngân sách trên 100tr/ tháng  —— Phí dịch vụ 5%

Hỗ trợ khác

 • Lên chiến dịch và tối ưu miễn phí
 • Nạp tiền linh hoạt có thể chia từng đợt
 • Hoàn phí 100% nếu không lên camp được (Ít khi xảy ra đối với những ngành sạch)
 • Hoàn phí nếu không hiệu quả (Sau khi đã trừ các ngân sách đã chạy)

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN