NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – TÂN BÌNH

CTK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 0105 692 872

VIETCOMBANK – CN TÂN BÌNH

Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 0441 00071 1412

NGÂN HÀNG ACB – CN TÂN BÌNH

Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số thẻ : 4214 9456 0209 9095

AGRIBANK – CN  BÌNH PHÚ

Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 1901 20614 0918

NGÂN HÀNG BIDV – TÂN BÌNH

CTK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 3681 0000 190 707

NGÂN HÀNG SACOMBANK – TÂN BÌNH

CTK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 0601 2081 1145